รุ่นพี่ โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ แบ่งปันน้ำใจรุ่นน้อง…

838594.jpg

วันที่ 17 มีนาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวข่วง อ.ดอยหล่อ มอบเงิน จากการขายบัตรอวยพรหนึ่งเดียวในโลก จำนวนเงิน 30,000 บาท ตัวแทนรุ่นพี่แจ้งว่าเป็นน้ำใจมอบให้แก่น้อง ๆ และโรงเรียนบ้านหัวข่วงเพื่อเป็นการสนับสนุน พัฒนา การเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวข่วง ให้ประสบความสำเร็จในกิจการยั้งยืนต่อไป โดยมีนายวิวัฒน์ นัดสาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวข่วง เป็นผู้รับมอบ

ส่วนด้านคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม งานวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองพร้อมรับผลการเรียนของบุตร / ประธานการประชุมโดยนายวิวัฒน์ นัดสาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวข่วง

ในการนี้โรงเรียนบ้านหัวข่วง ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มรองรับ / มีการแสดงของรุ่นน้อง / แจกนม+ขนม+ไอศครีม / หลังจากเลิกประชุมร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบครอบครัวอิ่มอร่อยไปตาม ๆ กัน ที่ โรงเรียนบ้านหัวข่วง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่.

………………………………………

พิดาลิน อินต๊ะแก้ว ภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

18 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: