สนุกกับสื่อ-เทคโน-ภาษาอุดมดรุณีเน้นครู-นร.ต้องรู้

kfakhajbka875a6b8ba7g.jpg

“ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนใช้กันหมด เราต้องเลือกมาใช้เพื่อที่จะให้เด็กเกิดการพัฒนา และกระตุ้นความสนใจของเด็กให้เด็กสนใจที่จะเรียนในหลายๆ วิชา ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องใช้สื่อในการสอนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเรียนมากขึ้น” เป็นคำพูดของ “เกตุสุริยงค์ คงเจริญ” ครูรุ่นใหม่แห่งโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย ที่เผยถึงความสำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงพัฒนาครู และบุคลากรเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของโรงเรียนแห่งนี้ “การเรียนแต่ในหนังสืออย่างเดียวอาจจะทำให้เด็กไม่เห็นภาพ ซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจ แต่พอมีสื่อเข้ามาช่วย ทำให้สนุก หาข้อมูลง่ายขึ้น และเข้าใจมากยิ่งขึ้น” ครูเกตุขยายความให้เห็นภาพถึงความสำคัญของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะช่วยเด็กแล้วยังช่วยครูอีกด้วย นอกจากนี้ ครูเกตุยังให้ความสำคัญกับ “ภาษาอังกฤษ” แม้ส่วนตัวจะเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์แต่ก็มักจะใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย “อาเซียนเปิดแล้ว ภาษาอังกฤษมีความสำคัญจริงๆ นะ ส่วนตัวจะเน้นสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น ใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในการสอน หรือเวลาเจอกันในคาบเรียนก็จะมีการสนทนากับเด็กเป็นภาษาอังกฤษ ทักทายบ้าง พูดคุยกันบ้าง ซึ่งก็สนุกสนานกันไป ประกอบกับทางโรงเรียนจะจัดครูชาวต่างชาติให้เด็กทุกชั้นเพื่อสร้างความคุ้นชิน มีความกล้า และมั่นใจที่จะสื่อสาร อีกทั้งยังมีแผนการเปิดภาษาที่สาม อาจจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านอย่างพม่า เพราะประตูอาเซียนเปิดก็จะมีคนเข้ามาทำงานในบ้านเรามากขึ้น” ครูเกตุเผย ไม่เพียงแต่กิจกรรมในชั้นเรียนเท่านั้น ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกชั้นเรียนอีกมากมาย ทั้งกิจกรรมอาเซียน กิจกรรมมันเดย์ มอนิ่ง ในทุกๆ วันจันทร์ รวมไปถึงกิจกรรมย่อยๆ อย่างเช่น การร้องเพลง การแสดงละครเวที ละครสั้นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ.สุโขทัย, ศูนย์บริการแนะแนว จ.สุโขทัย, ศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จ.สุโขทัย, ศูนย์การเรียนวิชาศิลปศึกษา จ.สุโขทัย, ศูนย์นักเรียน เอ เอฟ เอส เขตสุโขทัย และศูนย์บริการแนะแนว จ.สุโขทัย “ครูต้องตื่นตัวไปพร้อมๆ กับเด็ก อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ถ้าครูกลัว ครูจะไม่ทันเด็กยุคใหม่ที่ก้าวไปไวในทุกๆ วัน ซึ่งครูต้องเป็นที่ปรึกษา และคนแนะแนวเด็กได้ อย่างเปิดอาเซียนแล้ว แน่นอนว่าภาษาสำคัญ แต่แนวทางในการประกอบอาชีพก็สำคัญเช่นกัน ครูต้องติดตามข่าวสาร รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถที่จำเป็นต้องส่งเด็กออกไปเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกชั้นเรียน” ครูเกตุ ยกตัวอย่างโครงการ Thailand ICT Youth Challenge ซึ่งเป็นเวทีส่งเสริมการเข้าถึงไอซีทีของเด็กไทย รวมไปถึงการนำไอซีทีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เกิดจากการร่วมมือกันของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (MICT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยในปี 2014 โรงเรียนได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดประเภทแผ่นพับ ชื่อผลงานว่า School in the future “น้ำพริก” ธนัชพร พงษ์พิทักษ์ และ “สิตา” บุณสิตา เจริญบุญ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คือเจ้าของรางวัลชนะเลิศจากการประกวดประเภทแผ่นพับดังกล่าว โดยทั้งสองบอกว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยในการเรียนการสอน และเพิ่มบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น ก่อนจะฝากไปถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นหน้าต่างสู่โอกาสในการเป็นพลเมืองของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน “ภาษาอังกฤษไม่ยาก สามารถฝึกทักษะได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านการดูหนัง ฟังเพลง หรือโปรแกรมสอนภาษาต่างๆ ถ้าเราสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โอกาสต่างๆ ก็จะตามมา โดยเฉพาะการทำงานในยุคที่ภาษามีความจำเป็นอย่างมาก อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาพัฒนาทักษะของตัวเองค่ะ” โรงเรียนอุดมดรุณี ตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย สนใจเยี่ยมชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-55-6112-71

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: