สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

842010.JPG

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานประชุมผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับการปฐมนิเทศและรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 5 ราย ไดแก่ นางภัชสนัญญา พูลเกษร ร.ร.วัดสระโคล่ นายพงศกร เผือกสกุล ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว นางสาวนัยนา ไชยวงค์ ร.ร.บ้านปลักแรด นางสาวบุญชนก ราชิวงศ์ ร.ร.บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) นายอมร กรุดทอง ร.ร.วัดสระโคล่ โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พบปะสร้างความคุ้นเคยและให้กำลังใจก่อนที่จะรับหนังสือส่งตัวเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน โดยมีผู้ปกครองของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทั้ง 5 ราย คอยให้กำลังใจ

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

30 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: