รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

สพป.ปราจีนบุรี เขต1 คัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

844005.jpg

คัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ : สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานในระดับจังหวัด ตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำหรับในปี 2559 ได้ดำเนินการคัดเลือก สรรหา และดำเนินการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2559 ณ บ้านพักของนักเรียน โดยมีนายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธาน ออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนจำนวน 8 ราย ดังนี้ 1.น.ส.สุฑามาศ อาจหาญ รร.บ้านบุพราหมณ์ อ.นาดี, 2.ด.ช.ธนพงษ์ ดอกพิกุล รร.เทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎร์อำรุง) อ.กบินทร์บุรี, 3.ด.ญ.พรรณนิกา กันทรัพย์ รร.เทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎร์อำรุง) อ.กบินทร์บุรี, 4. นายอนุพงษ์ นาคเกลือ รร.บ้านเขาไม้แก้ว, 5. น.ส.ชนนิกานต์ ไชยยันต์ รร.ประจันตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม 6. น.ส.ธัญญาภรณ์ เข็มกลัดทอง, 7. นายไชยา ยกติ๊ด รร.ชิดใจชื่น อ.บ้านสร้าง และ 8.นายวันชัย นาคนาคา รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ อ.เมืองปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งจะดำเนินการส่งผลการคัดเลือกฯ ส่งสภาพัฒน์ฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ……อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=275

สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่10/2559 และ 11/2559

843969.JPG

วันนี้ (4 เม.ย.59) เวลา 09.30 น. นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 และ 11/2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้ง “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมฯ สำหรับการประชุมดังกล่าว ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 มอบนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 2 สรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 10/2559 และ 11/2559 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 3 มอบแนวทางการทำงานโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 4 ตอบข้อซักถามของจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ภาคเอกชนมอบหนังสือศากยะบรพบุรุษพระพุทธเจ้าให้แก่ สพฐ. โดยมี ที่ปรึกษาฯ สพฐ.เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หน้าตึก สพฐ.2 กระทรวงศึกษาธิการ

844085.jpg

***บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สำนักพิมพ์สถานีรักโลก ได้จัดพิมพ์หนังสือ “”ศากยะบรพบุรุษพระพุทธเจ้า”โดยมี บริษัทจิ้วฮวด จำกัด และบริษัทตราสามแม่ครัว ได้รับศรัทธาธรรมมอบหนังสือ“”ศากยะบรพบุรุษพระพุทธเจ้า”จำนวน 20,000 เล่มให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายสนิท แย้มเกสร ที่ปรึกษาฯ สพฐ.เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หน้าตึก สพฐ.2 กระทรวงศึกษาธิการโดยที่ปรึกษาฯ สพฐ.ได้กล่าวว่า”ท่านเลขาธิการ กพฐ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของหนังสือเล่มนี้มากจึงสั่งการให้สำนักอำนวยการให้จัดนำหนังสือเล่มนี้เผยแพร่ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นควาข้อมูล นายสนิท แย้มเกสร ที่ปรึกษาฯ สพฐ.ยังกล่าวอีกว่า”หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ตนคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กในการศึกษาค้นคว้าเพื่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งการที่บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สำนักพิมพ์สถานีรักโลกได้นำหนังสือที่ดีมีคุณค่านั้น เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ในด้านการสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เด็กๆ และให้เด็กเกิดความเข้าใขในพระพุทธศาสนาและที่มาของพระพุทธเจ้านายสนิท แย้มเกสร ที่ปรึกษาฯ สพฐ.ยังกล่าวต่ออีกว่า”ทาง สพฐ.จะได้รีบจัดส่งหนังสือเล่มนี้ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต่อไป นายบัณฑรู คำสอน เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพฐ.ได้กล่าวความรู้สึกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ว่า”รู้สึกภาคภูมิใจในการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เพราะหนังสือเป็นหนังสือที่ดีจะทำให้เด็กๆได้รับรู้ว่า ศาสนาพุทธนั้นมีความเป็นมาอย่างไร และจะทำให้เด็กๆเข้าใจในศาสนาพุทธ” คุณพรทิพย์ อวิรุทธมรรค ข้าราชการในสังกัด สพฐ. ได้กล่าวเสริมอีกว่า”หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์และมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนในระดับขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเป็นหนังสือที่มีรูปแบบน่าสนใจ มีภาพประกอบที่สวยงาม ซึ่งตนเองคิดว่าเป็นหนังสือที่มีความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่คลอบคุมมาก”

กำธร สาธา ภาพ/ข่าว

4 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: