สพป.ลพบุรี เขต ๒ จัดงานแสดงมุฑิตาคารวะต่อท่านชลอ กองสุทธิ์ใจ เนื่องในวันสงกรานต์ และ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

845502.jpg

เวลา 9.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ก่อนการดำเนินการ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงรางวัลครู มอบช่อดอกไม้วันเกิดผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเมษายน ประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กชายสิทธิพันธ์ จงทิวาวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม (O-NET) แจ้งข้อราชการเพื่อทราบและถือปฎิบัติ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม อนึ่งเวลา 10.00 น. ประธานได้เรียนเชิญ นายชลอ กองสุทธิ์ใจ อดีตเลขาธิการ ส.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ. บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ ผู้เข้าประชุม 11.00น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงมุฑิตาคารวะต่อท่านนายชลอ กองสุทธิ์ใจ เนื่องในวันสงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย รับประทานอาหารร่วมกัน ณ. ประชุม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

08 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: