แข่งทักษะวิชาการสื่อดิจิทัลออนไลน์เสริมพัฒนาเรียนรู้

แข่งทักษะวิชาการสื่อดิจิทัลออนไลน์ เสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กยุคใหม่ : พนัสวรรณ โคกทองรายงาน

gbeb8jb9aichfgiigd8af.jpg

การแข่งขัน TaamKru Aptitude Test (TKAT) เป็นการทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้แบบปรับระดับอัตโนมัติ ซึ่งในปีที่ 5 นี้ ได้จัดการแข่งขันตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) ผ่าน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย พบว่ามีเด็กให้ความสนใจร่วมแข่งขันกว่า 5,000 คน การแข่งขันแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมต้น และระดับประถมปลาย จัดขึ้นโดย TaamKru Aptitude Test (TKAT) Season 5 โดยเว็บไซต์ถามครู.com ร่วมมือกับ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท โปรเซอร์วิส จำกัด, นานมีบุ๊คส์, บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมประกาศผลเด็กไทยเก่งวิชาการ ชนะการแข่งขันระดับชาติ “TKAT Season 5” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดในแต่ละระดับจะได้รับถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทุนวิจัยสำหรับครู 5,000 บาท และโล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน ดร.ม.ล.จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ บรรณาธิการเว็บไซต์ถามครู.com อธิบายว่า แบบทดสอบ TKAT แต่ละชุดมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน ซึ่งใช้แบบทดสอบต่างชุดกัน โดยมีการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กที่สอบเป็นรายบุคคล ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่คัดเลือกข้อสอบบนพื้นฐานจากผลการตอบข้อสอบข้อที่ผ่านมาของเด็ก ซึ่งเมื่อเด็กทำข้อสอบข้อแรกแล้วระบบจะวิเคราะห์และประเมินผลระดับความสามารถของเด็ก เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมข้อต่อไป โดยมีหลักการว่า เมื่อเด็กตอบข้อสอบถูกต้องข้อสอบข้อถัดไปจะยากขึ้น แต่ถ้าตอบผิดข้อถัดไปจะง่ายลง ผลการแข่งขัน TaamKru Aptitude Test (TKAT) Season 5 ในปีนี้ ผู้ชนะเลิศระดับอนุบาล ได้แก่ ด.ช.ธนกร ตั้งเจตน์ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 466.76 คะแนน ผู้ชนะเลิศระดับประถมต้น ได้แก่ ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 450.24 คะแนน และผู้ชนะระดับประถมปลาย ได้แก่ ด.ช.นภวริศ สุภธีระ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 482.50 คะแนน “สำหรับกิจกรรมการสอบแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ เป็นการทดสอบทักษะทางวิชาการผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม นับว่าเป็นการนำสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการศึกษาและพัฒนาการของเยาวชน ทำให้เห็นถึงความสุขและความสนุกกับการศึกษาของเยาวชนและสังคมในยุคครอบครัวปัจจุบันได้อย่างชัดเจน” เฉลิมยุทธ บุญมา ผู้จัดการอาวุโส Business Innovation & Dtac Accelerate บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว การทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้กับ TaamKru Aptitude Test นี้ นอกจากสามารถทดสอบทักษะทางวิชาการของเด็กเป็นรายบุคคล มีการตรวจให้คะแนน และรายงานผลการวัดความถนัดทางการเรียนรู้ของเด็กได้ทันที มีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยครู พ่อแม่ ผู้ปกครองให้สามารถเปรียบเทียบความถนัดและคำนวณผลคะแนนเฉลี่ยจากเด็กทั่วประเทศกับเด็กวัยเดียวกันได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ TaamKru เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ได้ร่วมทดลองแบบฝึกหัดออนไลน์และแอพพลิเคชั่นได้ที่ โทร.08-9500-5558 หรือ http://taamkru.com หรือ facebook.com/taamkru

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: