สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ สร้างความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้บุคลากรในสังกัด

846894.JPG

#สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สร้างความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้บุคลากรในสังกัด#

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล ความเป็นมาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(จังหวัดฉะเชิงเทรา) และการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีใครบ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของ ศธจ.ฉะเชิงเทรา โดยท่านได้กล่าวเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในส่วนของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ก็ยังให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนเองไป ไม่มีการยุบเขตพื้นที่ เพียงแต่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นที่ตั้งของ ศธจ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงแรกนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากเราจะต้องมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการ

ต่อมา เพื่อให้เข้าใจถึงการขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอย่างชัดเจน จึงได้เปิด วีทีอาร์ การประชุมชี้แจงการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมตรัง กทม. ให้บุคลากรทุกท่านชม

ถือว่าการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคครบทุกเป้าหมาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในส่วนของข้าราชการครูได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจอีกช่องทางหนึ่งแล้ว…

13 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: