ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

สพม.32 จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

847162.JPG

วันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่คณะครูในสังกัด โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2559 โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี นายโสธร บุญเลิศ รองผอ.สพม.32 กล่าวรายงาน ณ วัดขุนก้อง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ นัดแรก

847126.JPG

11 เมษายน 2559 นายสุรศักดิ์ ศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ (กศจ.อุตรดิตถ์) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการร่วมหารือแนวทางการดำเนินการในบทบทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อการพัฒนาและดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตานโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี และ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรณิกา : ข่าว / คำรณ : ภาพ /ธราเทพ : รายงาน

18 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: