ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

847865.JPG

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 3 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนมารีวิทย์, โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน,โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ, โรงเรียนดวงมณี, โรงเรียนอักษรพัทยา, โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ,โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, โรงเรียนดาราสมุทร, โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ และโรงเรียนตันตรารักษ์ ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมกล่าวยกย่องชื่นชมนักเรียน ตลอดจนครูผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารโรงเรียน ในความเพียรพยายามสามารถสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

20 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: