หนองคายอบรมครูผู้นำกิจกรรมมุท(MOT Presenter)

848236.JPG

เช้านี้(22 เม.ย. 59) ที่โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รอง ผอ.สพป.นค.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้นำกิจกรรมมุท (MOT Presenter) ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม รวมกว่า70 คน จาก 24 โรงเรียน MOT เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน โดยจัดโปรแกรมสำหรับสอนให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต และมีทักษะทางสังคมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ให้แก่เยาวชนอายุ 12-25 ปี ปัจจุบัน MOT มีการดำเนินกิจกรรมที่นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ ลัตเวียร์ และไทย ในประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการที่ รร.บ้านดงต้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมครูผู้นำกิจกรรมสำหรับ นร.ป.6 และจัดตั้งกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าเพื่อทำกิจกรรมตามโปรแกรมเรื่อยมา สำหรับปีที่ผ่านมามีครูที่ผ่านการอบกรมกว่า 90 คน จาก 54 โรงเรียน นำกิจกรรมไปจัดที่โรงเรียนของตน ผลตอบรับจากนักเรียนดีมาก นักเรียนมีความมั่นใจตนเอง รู้สึกปลอดภัย กล้ายืนยันความต้องการที่แท้จริงของตนเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: