สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครชัยบุรินทร์) ร่วมกับเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

849298.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นำโดย นายวีรพัฒน์ อติโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครชัยบุรินทร์) และต้อนรับ พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ในการเข้าชี้แจงที่ประชุม และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๙ และฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ภาพข่าวโดย ธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์ ปชส.สพป.นครราชสีมา เขต ๔)

ชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.955406814579503.1073742335.141…

26 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: