กรมศิลป์ชี้สร้างโบราณสถานจำลองไม่ต้องขอนุญาต

กรมศิลป์ชี้สร้างโบราณสถานจำลอง ไม่ต้องขออนุญาต แต่ที่ผ่านมา กรมศิลป์ไม่เคยสร้างปราสาทจำลอง

deck8e5hc9bba6faibd67.jpg

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า การจัดสร้างโบราณสถานจำลอง ซึ่งรวมถึง ปราสาทจำลองนั้น ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากร ตามกฎหมายกำหนดให้เฉพาะการจัดทำโบราณวัตถุจำลอง พระพุทธรูป เท่านั้น ที่ต้องขอนุญาติก่อนจัดทำชิ้นจำลอง เพื่อป้องกันการสับสนว่า อันไหนของจริงหรือของจำลอง แต่โบราณสถานนั้น ถึงมีการจำลองขึ้น ก็คงไม่สับสน จึงไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายให้ต้องขออนุญาตก่อนจัดทำ “อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรมศิลปากรไม่เคยมีการจัดสร้างโบราณสถานจำลอง หรือปราสาทจำลองสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นไปเพื่อความศรัทธาของประชาชน มีแต่จัดสร้างเป็นโมเดลจำลองไว้เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนเอกชนนั้น กรมศิลปากรไม่มีข้อมูลว่า มีการจัดสร้างหรือไม่ จำนวนเท่าใด เท่าที่เห็นก็มีเมืองโบราณ แต่ก็เป็นไปเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ใช่เพื่อความศรัทธา” รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: