จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานคลองผดุงสร้างสุขสัญจร

852857.JPG

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานคลองผดุงสร้างสุขสัญจร โดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พิธีเปิดงานคลองผดุงสร้างสุขสัญจร กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติ และเป็นการตอบสนองนโยบายประชารัฐ โดยให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าทางการศึกษาและสินค้าอื่นๆ ที่มีคุณภาพในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

นายพงศ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับและนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความร่วมมือในการจัดงาน สำหรับพิธีเปิดงาน การแสดงมโนราห์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒ จัดนิทรรศการต่างๆ ซ่อมสร้างให้ประชาชนฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และชุดการแสดงบนเวทีของนักเรียน แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับวงดนตรีนักเรียนวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช //สุภาพร ดาราจิตร ภาพ /จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

12 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: