รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.ชัยภูมิ รับชมการประชุมทางไกล conference นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 2559

853599.JPG

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3,000 คน ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล Conference “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 2559” ซึ่งถ่ายทอดสดจากอาคารซาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเอรากอน โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่มีผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพม.14 ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

853510.JPG

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของผู้ยื่นคำขอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกัลยา โรมินทร์ ขออนุญาตจัดการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงณิชาภัทร คำพงษ์พี ซึ่งเป็นบุตรของนายอนณ คำพงษ์พี กับนางสุชนา พงษ์พี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนายเจษฎา พัฒนอนุอร ขออนุญาตจัดการศึกษาให้แก่ นางสาวพัชราภา พัฒนอนุอร ซึ่งเป็นบุตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีคณะกรรมการในการเข้าร่วมประชุมพิจารณา จำนวน 6 คน นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผลการพิจารณามติที่ประชุมให้ทั้งสองครอบครัวปรับแผนการจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่กำหนด เรวดี…ภาพ/ข่าว

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่งาน คลองผดุงสร้างสุขสัญจร

853303.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ โดย นายสิทธิโชค โรจนพิดัฒน์พงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานและนำกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้แก่ สม็อคโรงเรียนบ้านโนนรัง เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยายล ส้มตำผัดหมีพิมายโรงเรียนบ้านลุงตามัน เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “คลองผดุงสร้างสุขสัญจร โดยกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดนครราชสีมา” และร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ.ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ศึกษาธิการภาค ๑๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา …

ภาพ/ข่าว:พนิตตา ลูกบัว นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

13 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: