ผอ.สพป.ยะลา ๑ กำชับให้ ผู้บริหารอยู่โรงเรียน หากไปตรวจเยี่ยมแล้วไม่เจอ ไม่ทราบสาเหตุ จะให้รายงานทันที

855054.JPG

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านต้นแซะ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน ติดตามเรื่องการอ่านออกเขียนได้ เรื่องอาหารเช้าของนักเรียนถ้าหากมีเรียนมาเรียนแต่ไม่ได้รับประทานอาหารก็ขอให้โรงเรียนได้หาวิธีการจัดบริการอาหารเช้าให้นักเรียนด้วยเพราะอาหารเช้ามีความสำคัญมากๆ จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนโดยตรง การพูดคุยกับนักเรียนขอให้คุณครูได้ใช้ภาษาไทยพูดคุยกับนักเรียนในช่วงที่อยู่โรงเรียนตลอดเวลา เด็กจะได้เพิ่มทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้น ครูต้องเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรักษาราชการแทนผู้บริหารทุกท่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน ยกเว้นมีราชการที่สำคัญ หากลงพื้นที่ไปแล้วไม่พบและไม่ทราบสาเหตุว่าไปราชการที่ไหน จะให้ชี้แจงทันที

17 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: