หน่วยงาน สพป. ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สร้างความเข้าใจนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

854520.jpg

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้แก่โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำหรับการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 12 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2559 มีเป้าหมายขยายผลครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด 122 โรง โอกาสนี้ นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Best Practice ของโรงเรียนนำร่องทั้ง 12 โรง ด้วย

การอบรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร (ID PLAN) สพป.มหาสารคาม เขต 3

854490.JPG

นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร ID PLAN (IndiveduaI development) ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๒) ในสังกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบผลการดำเนินงานของตนเอง และเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อย และความสามารถในการปฏิบัติของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงานและตนเองอย่างได้แท้จริง โดยมี อาจารย์ระวีวรรณ โพธิ์วัง อาจารย์เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว

นุจรีย์ จันคง นิติกร : ถ่ายภาพ

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1725564014379837&type=1

ครูพิษณุโลก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

854453.JPG

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ,3 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ผ่าน ระบบVedio conference และ ETV รายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” ” คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน ” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

16 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: