สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน

858318.JPG

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ ได้เยี่ยมนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ คือ ด.ญ.อรนุช เขียวรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ , ด.ช.มนตรี เขียวรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ด.ญ.วีนัส เขียวรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สาเหตุเนื่องมาจากบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดทิ้งให้อยู่กับปู่ และย่า อายุ ๗๔ ปี โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง และได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน และมีผู้จิตเมตตาช่วยเหลือนักเรียน ในวันต่อมานางอรพิน ไกรรณภูมิ และครอบครัว พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อน ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน ๓ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และยังมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อการอุปโภคบริโภค อีกจำนวน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยการประสานงานของนางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช ภรรยานายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนได้ติดตามให้ความช่วยเหลือเป็นระยะตามความเหมาะสมต่อไป

27 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , ,

%d bloggers like this: