สพม.๑๙ จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”

858368.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้อำนวยการหรือผู้แทนกลุ่มงาน และผู้บริหารสถานศึกษา กว่า 60 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการประชุม

ก่อนการประชุมมีนายถวัลย์ ยอดคีรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอวีดีทัศน์ของโรงเรียน และแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนของโรงเรียนใน สังกัดที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันต่างๆ จากนั้นก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกัน คณะผู้บริหารได้ร่วมกันจัด กิจกรรมปลูกต้น เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559”

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้ว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คน และทุกๆ หน่วยงาน โดยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพียงเท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้สวยงามน่าอยู่ ส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพที่ดี

ด้าน นางวิลาวัลย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 08.00 น. ในวันเดียวกัน ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ก็ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559” เช่นกัน โดยเป็นการปลูกต้นพยุง จำนวน 300 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี มีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้บริหารโรงเรียน ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนร่วมกันปลูกครบจำนวน 300 ต้น ใกล้กับอาคาร 6 คาดหวังจะให้เป็นสวนป่าพยุงของโรงเรียน

นางวิลาวัลย์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ครู บุคลากรและนักเรียนได้รู้คุณค่าของต้นไม้ สร้างความตระหนักการปลูกต้นไม้ และการรักษาต้นไม้ เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1354867401206669.1073742754.27…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1354860731207336.1073742753.27…

28 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: