สพป.สตูล จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ประจำปี ๒๕๕๙

860446.JPG

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ดาโต๊ะฮัจยี อิบราฮิม บิน โมฮัมหมัด (DATO IBRAHIM MOHAMAD) อดีต ผอ.กรมการศึกษารัฐปีนังและผู้อำนวยการกองพัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย นักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรม

นายนิสิต ชายภักตร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยจัดอบรมให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนมาเลเซีย จากรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ จำนวน 350 คน ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์การบิน และส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ ทั้งภาคทฤษฎี และหลักการปฏิบัติ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน

สำหรับหลักสูตรการอบรมในโครงการฯ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพื้นฐาน : การสร้างเครื่องบินและบังคับการบินสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรขั้นสูง : การสร้างเครื่องบินเพื่อการใช้งาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ มีนักเรียนไทยเข้าร่วมอบรม จำนวน 92 ทีม และนักเรียนมาเลเซีย จำนวน 8 ทีม

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: