ดึงประสบการณ์ออสเตรียพัฒนาอาชีวะไทย

ออสเตรีย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จัดการอาชีวศึกษา หวังนำมาต่อยอดพัฒนาอาชีวะไทย ย้ำระบบทวิภาคีช่วยยกระดับทักษะแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม

e8icjcibiaba77jeg89ab.jpg

เมื่อวันที่2มิ.ย.ที่อาคารอเนกประสงค์เอสซีจีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพกล่าวเปิดงานเสวนาThai-Austrian Conference on TVET (Technical Vocational Education&Training)คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพร่วมกับสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยตอนหนึ่งว่าประเทศไทยและประเทศออสเตรียมีความร่วมมือทางการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษาได้มีการร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคไทย-ออสเตรียหรือวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีการนำระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรของออสเตรียมาใช้จนปัจจุบันประสบความสำเร็จมีนักศึกษาเข้าเรียนมากกว่า5,000คนซึ่งการเสวนาครั้งนี้จะมีการนำบทเรียนของออสเตรียซึ่งมีความสอดคล้องกับของไทยอยู่แล้วมาปรับปรุงการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทยให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นโดยเฉพาะการสอนในระบบทวิภาคีเพราะการอาชีวศึกษาของออสเตรียถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลก รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อว่าทั้งนี้ประเทศออสเตรียมีผู้เรียนสายอาชีพมากกว่าร้อยละ80ถือเป็นอัตราที่สูงมากและกว่าร้อยละ40ก็เรียนในระบบทวิภาคีโดยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาเราจึงอยากได้ประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการอาชีวศึกษาไทยมากที่สุดซึ่งหากอาชีวะไทยสามารถการันตีการทำงานก็จะจูงใจให้เด็กมาเรียนมากขึ้นอย่างไรก็ตามปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ไทยมีผู้เรียนอาชีวะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ7.44และหากเราสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองเรื่องความปลอดภัยเด็กไม่ทะเลาะวิวาทได้ก็จะเพิ่มผู้เรียนได้อีก ด้านนายเอนโน่ โดรเฟนิก เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวว่าประเทศออสเตรียให้ความสนใจในการลงทุนด้านธุรกิจในประเทศไทยอย่างมากปัจจุบันมีบริษัทของออสเตรียในประเทศไทยมากกว่า100บริษัทและจ้างแรงงานฝีมือมากกว่า20,000คนทั้งนี้ความเจริญของออสเตรียมาจากแรงงานฝีมือด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรจึงได้กำหนดให้การพัฒนาอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพเป็นวาระสำคัญของประเทศจัดการศึกษาใน2รูปแบบคือการศึกษารูปแบบทวิภาคีที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการและโรงเรียนอาชีวะขั้นสูงแบบออสเตรียที่เวลานี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้นำรูปแบบนี้ไปใช้จัดการศึกษาด้วยการเสวนาครั้งนี้ตนหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโครงการต่างๆร่วมกันต่อไป ขณะที่ดร.คริสตอฟ มัทซ์เนทเทอร์ รองประธานหอการค้าประเทศออสเตรียกล่าวว่าขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายการผลิตต้องการของน้อยชิ้นแต่ได้สินค้าที่หลากหลายแรงงานต้องเก่งขึ้นฉลาดขึ้นดังนั้นระบบการเรียนแบบทวิภาคที่ให้นักศึกษาได้ฝึกงานจากผู้ที่มีทักษะและลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการในหน้าที่นั้นๆจึงเป็นทางออกของการแก้ปัญหาในเรื่องนี้และที่ผ่านมาจะพบว่าคนที่มีทักษะสูงจะประสบความสำเร็จสูงมากกว่าคนที่จบการศึกษาสูงๆ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: