“เกียรติยศเราสร้างเองได้ คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ” สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประกาศเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น

861097.JPG

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่มีผลการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT ที่มีผลคะแนนยอดเยี่ยมและที่มีการพัฒนาตนเอง รวมถึงด้านศิลปะและทักษะต่างๆ ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ยังได้พบปะเพื่อนครู และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยนายณฤทธิ์ วิเศษณ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้มอบนโยบาย “ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ” ให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

05 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: