หลักสูตรการจัดอบรม จากสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน The Trainer

* อยากให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น!

* อยากให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามนโยบายทักษะชีวิตของ สพฐ.!

* อยากให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม!

* อยากให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข!

* อยากให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก!

* อยากให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ด้านปฏิบัติการ) เห็นผลเชิงประจักษ์!

* อยากให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้ไร้ขีดจำกัด! เรามีทีม Creative Training ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหลักสูตรและการจัดฝึกอบรมกว่า 10 ปี ที่จะออกแบบตามความต้องการของสถานศึกษาได้อย่างตอบโจทย์และตรงจุด!!! #สามารถขอรับคำปรึกษาและจองคอร์สฝึกอบรมได้ที่ คุณขนิษฐา กล้าหาญ โทร.092-4498-551 #นึกถึงการอบรมอย่างมืออาชีพ นึกถึง The Trainer ศิริลักษณ์ ก้านคำ (ร.ร. พิบูลย์มังสาหาญ)

#หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพและการพูด

ชอบการจัดอบรมในครั้งนี้มากๆเลยค่ะ ค่ายนี้สามารถเปลี่ยนความคิดเราในทางที่ดีได้ แล้วทำให้ชีวิตดิฉันเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเอง ไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้จะเอายังไงดีกับชีวิตตัวเอง แต่เพราะพี่ๆ Trainer ได้มาสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจให้กับดิฉัน มันทำให้ดิฉันได้รู้ว่า …. ชีวิตฉันต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน!! ณัฐพล นักเรียนชั้น ม.4 (ร.ร. หนองตูมวิทยา จ.สุโขทัย)

#หลักสูตรโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข

หลังจากผมได้อบรมกับพี่ๆ เดอะ เทรนเนอร์ ทำให้ผมมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น ผมชอบกิจกรรมที่พี่ๆให้กอดกับแม่ เพราะผมไม่ได้กอดแม่เลย ทำให้เกิดความรักความสุขในครอบครัวมากขึ้น ขอบคุณพี่ๆที่มาจัดค่ายที่โรงเรียนของเรา ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปสอนน้อง ฝึกฝนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และคนอื่นต่อไป บ้านพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ตัวอย่างเพลงที่เขียนด้วยโน้ตจินตคีตา : แบบมีเส้นกำกับจังหวะ (เพลงชาติไทย) ›

อังคาร, 7 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: