ข่าว สพป. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพฐ.ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

866035.JPG

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท., ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นำโดย นางสาวยุพา จันทร์มิตรี ประธานกรรมการ นางสมพร ลำเจียก กรรมการ และนายปริญญ์ กาญจนรจิต กรรมการและเลขานุการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนฯ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

และเวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตามฯ ได้เข้าติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนฯ ที่โรงเรียนบ้านฉนวน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายตรีพินิจ พินิจมนตรี ผอ.รร.บ้าน-ฉนวน คณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ต่อคณะกรรมการ ได้แก่ การทำไข่ปิ้งสมุนไพร และการบริการตัดผมชาย สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

866171.jpg

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ณ สนามฟุตบอล ร.ร. ชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความรักสามัคคี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และการบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีโรงเรียนส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวด ในครั้งนี้ 5 โรงเรียน แบ่งเป็น 6 กอง

ซึ่งผลการประกวดมีรายละเอียด ดังนี้ ประเภทลูกเสือสามัญ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร. ชุมแพศึกษา และประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร. ชุมแพศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป+++++

:: ข่าว/ภาพ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5

:: ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkn5.org

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา

866277.JPG

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานการจัดงานฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีปล่อยขบวนรถคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน และได้ออกตรวจประเมินฯ ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในการดูแลเด็กนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยด้านระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

16 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: