ข่าว สพป. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

คณะติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สวายวิทยาคาร สพม.33

868239.JPG

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพิ่มเติมเชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จาก สตผ.สพฐ.ซึ่งประกอบด้วย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยสุวรรณ นายธัชชัย จุ้ยคลัง และนายธนัฐชัย ตาควัน ในการนี้ นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นายองอาจ ดีประดวง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศน์ และนางปาณิศา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมคณะติดตามในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโรงเรียนสวายวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการใน ระยะที่ 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.887667934690020.1073743112.100…

สพฐ. ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

868008.JPG

21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.ชลบุรี เขต 3) นายชัยอนันต์ แก่นดี นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี และนางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ คณะกรรมการติดตาม จาก สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน (Smart Trainer) และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน หลังจากนั้นคณะติดตามฯ ได้ไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านอำเภอ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ด้วย (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

สพป.ชุมพร เขต 1 สนองนโยบายการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.

868254.jpg

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานต้อนรับคณะการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สพฐ. นำโดย นายประไพ รัตนไพจิต ข้าราชการบำนาญ, น.ส.กาญจนาภรณ์ มุขดารา สำนักติดตามฯ และ น.ส.วรรณสุภา เฉลิมชีพ สำนักติดตามฯ สพฐ. ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ. และให้กำลังใจต่อ สพป.ชุมพร เขต 1, สถานศึกษา ร่วมกันเติมเต็มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดกิจกรรม 4 H

สพป.ชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ที่ร่วมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยยึดบริบทของแต่ละแห่งที่มีความเหมาะสม การติดตามครั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้บริหาร ร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ที่นำกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ ร.ร.ที่ได้จัดนิทรรศการ ผลงาน พร้อมประธานเครือข่ายทั้ง 10 เครือข่าย, SMART TRAINER”S ที่ร่วมกิจกรรมต้อนรับ พร้อมนี้ ขอขอบพระคุณคณะผู้ติดตามฯ ทุกท่าน ที่ได้แนะนำการดำเนินงานและเพิ่มเติมต่อไป

ภาพ/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

ข่าว/สมศักดิ์ เรืองศรี

21 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: