สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการ “กินข้าวหม้อเดียวกัน”

868922.JPG

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “กินข้าวหม้อเดียวกัน”

ด้วยปัจจุบันมีภารกิจงานที่อาจทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในระหว่างทำงาน เนื่องมาจาก

งานยุ่ง งานเร่งรัด หรือต้องเข้มงวดในการปฏิบัติภารกิจไปสู่เป้าหมายที่มีเวลาจำกัดหรืออาจมีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ มาจากปัญหาของความเครียดที่กระทบมาสู่การปฏิบัติ เพื่อคลายความคับข้องใจ ความกังวล และความทุกข์ คุณค่าวัฒนธรรมเดิม คือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างความเป็นกันเองและสมัครสมานสามัคคี ดังสำนวนเดิมที่ว่า “กินข้าวหรือยัง” “มากินข้าวกัน” “กินข้าวกินปลาเสียก่อนไปนะ” ฯลฯ ดังนั้น สพป.สิงห์บุรี จึงได้จัดโครงการเพื่อสร้างความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ด้วยแนวคิดคลายทุกข์ สร้างสุขให้พี่น้อง ในกิจกรรม“กินข้าวหม้อเดียวกัน” ณ บริเวณอาคาร สพป.สิงห์บุรี ด้านทิศเหนือ กิจกรรมประกอบด้วย ทุกคนลงมือปรุงอาหารรับประทานเอง หรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เพื่อน พี่น้องได้ชิมรสมือ สอนวิธีการทำอาหารแบบง่าย ๆ จากวัตถุดิบ ที่จัดเตรียมไว้ให้ การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และเมื่อมีวัตถุดิบที่เหลือจากการประกอบอาหาร จะปรุงอาหารเพื่อมอบให้กลับไปรับประทานกับครอบครัว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกติกา “ใครทำไม่พอดีกิน ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำ”

22 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: