สพป.พิจิตร เขต ๒ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

869478.jpg

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ เขียนข่าวสั้น เขียนข่าวทีวี การถ่ายคลิปวิดีโอจากสมาร์ทโฟน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างมีศักยภาพ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางวรางคณา อนันตะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และนายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.ตาก เขต 2 มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนรัฐบาล จำนวน 154 คน และผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชน จำนวน 14 คน รวมเป็น 168 คน ณ ห้องประชุม 3 สพป.พิจิตร เขต 2

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: