สพป.จันทบุรี เขต ๒ จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

869894.JPG

24 มิ.ย.59 /09.30 น. นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ

ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายฯ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะชีวิต สามารถ

ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบของยาเสพติด และสามารถเป็น

แกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน 232 คน จาก 29 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดกระทิง อ.เขาคิชฌกูฏ

ในโอกาสนี้ นายสมเกียรติ นาคพงษ์ น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ได้ร่วมในพิธีเปิดฯ และร่วมให้

การต้อนรับ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา

และลูกเสือ เนตรนารี ที่มาเข้าค่ายฯ

-ภาพ/ข่าว ศัณศณี (ปชส.สพป.จบ.2)

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: