สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ จัดอบรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน ICT และการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน

871786.JPG

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน ICT และการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน ICT เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชุดรับดาวเทียม และอุปกรณ์กระจายอินเทอร์เน็ต (wifi) และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยมีครูที่รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียนเข้ารับการอบรมฯ โรงเรียนละ 1 คน นายสุรศักดิ์ ฤาชา รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะเป็นวิทยากรฯ แบ่งการอบรมฯ เป็น 4 รุ่น ๆ ละ ครึ่งวัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งในภาคเช้าวันนี้ (30 มิถุนายน 2559) เป็นการอบรมฯ รุ่นแรก มีครูที่รับผิดชอบด้าน ICT โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและภักดีชุมพล ให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมมากกว่าโรงเรียนละ 1 คน หลายโรงเรียน

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: