สพป.นครพนม เขต ๑ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

872466.JPG

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประกอบพิธีในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อสอนนโยบายของรัฐฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีคุณธรรม โดยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในโรงเรียน และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจและเห็นคุณค่าในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่ และระดับจังหวัด จำนวน ๙ กอง สถานศึกษาและหน่วยงานที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมงานฯ จำนวน ๑๘ แห่ง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ จำนวน ๔ แห่ง ในการนี้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครพนม ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสืออาสา กกต. บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับการลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน และแขกผู้มีเกียติร่วมพิธีในวันนี้ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1750211…

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

01 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: