สพป.ลพบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดการการเรียนการสอน (ฐานพลังงาน)ของโรงเรียนสัตยาไสย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

872575.jpg

เวลา 10.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พร้อมคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับพณฯ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการและ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดการการเรียนการสอน (ฐานพลังงาน)ของโรงเรียนสัตยาไสย พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา บรรยายให้นักศึกษาต่างประเทศ (เป็นภาษาอังกฤษ) และให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร,ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสัตยาไสย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

01 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: