สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

873675.jpg

สพป. ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เพื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สพป. ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมสวนสนาม ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ตำบลชำฆ้ออำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑ กอง ตัวแทนจากเครือข่ายการศึกษาต่างๆ ๖ เครือข่าย กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านชำฆ้อ กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนวัดเกาะลอย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ชำฆ้อพิทยาคม และกองลูกเสือวิสามัญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาชะเมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าลูกเสือเนตรนารีทุกท่านดำเนินตามเจตนารมณ์ของลูกเสือ ไทย คือมีวินัย ซื่อสัตย์ บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมความมั่นคงของประเทศชาติ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใดๆ

04 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: