นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูครูดีประจำโรงเรียน “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ

874334.jpg

นายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูครูดีประจำโรงเรียน “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ ประกอบด้วยโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล),โรงเรียนบ้านประทุนทอง,โรงเรียนวัดหัวโพธิ์,โรงเรียนวัดดอนสงวน,โรงเรียนวัดบางบอน,โรงเรียนวัดไผ่ขาด,โรงเรียนวัดรางกร่าง,โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์,โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์,โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง,โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ๒ (วัดวังตะกู) และโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย ซึ่งทุกปีกลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ จะมีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภายในกลุ่ม และมีการคัดเลือกครูดีประจำโรงเรียน โดยที่ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงาน มีระเบียบวินัยเหมาะสมกับความเป็นครู รักษาจรรยาบรรณ สิ่งสำคัญครูจะต้องมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้มีครูดีประจำโรงเรียน จำนวน ๑๙ ราย ต่อจากนั้นข้าราชการครูกลุ่มหัวโพธิ์-ศรีสำราญ ได้แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๑ ราย โดยมีนายสมยศ ทองริด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบอน ประธานกลุ่มและคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน…

06 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: