พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

876315.JPG

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆฺ และ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การนี้ มีพระสงฆ์ ข้าราชการ นักเรียนจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีกว่า ๕๐๐ คน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.899969526793194.1073743148.100…

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: