รวมข่าว สพป. วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สุพรรณบุรี เขต 3 คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ

876515.JPG

13 ก.ค.59 นายวิทยา ยางสุด รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรยนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับการชื่นชมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สพฐ. จึงให้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนฯ ครั้งนี้ มีมติให้โรงเรียนบ้านหนองแขม เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ แถลงข่าวการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ

876474.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นำโดย นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นายวีรพัฒน์ อติโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๕ อำเภอ ร่วมการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่สถานศึกษา พร้อมทั้งเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่สถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

https://www.facebook.com/สพปนครราชสีมา-เขต-2-141626932624166/photos/?tab=album&album_id=1003267093126808

สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

876558.JPG

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: