ประชาสัมพันธ์ สพป. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิธีเปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์”

883398.JPG

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สุพรรณิการ์เกมส์” ณ อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นายจักรพรรด์ จิตมณี ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กล่าวรายงาน การจัดงานดังกล่าวได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีให้แก่เยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑-๕ และ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน ในรุ่นอายุ ๑๐-๑๕ ปี เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สพป.สมุทรสาคร : โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติฯ 7 สิงหาคม 2559

883618.jpg

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ประชาสัมพันธ์ใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ฯ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง เป็นโครงการที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

พัทลุง ๑ รับโล่รางวัล (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

883111.jpgO-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ”>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ รับโล่รางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรมท็อปแลนต์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้

๑. โล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๑๐ อันแรก ลำดับที่ ๑

๒. โล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ ปี ต่อเนื่อง (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

๓. โล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๑๐ อันดับแรก ลำดับที่ ๙

โดยมี นางสาวจินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ ดังกล่าว

4 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: