สพป.ระยอง เขต ๑ ลงนามร่วมกับจังหวัดในการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้อง

884217.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 ลงนามร่วมกับจังหวัดในการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ติดภารกิจทางราชการ ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการโรงเรียนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) โดบมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัคิหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมลวนามร่วมกับจังหวัดระยอง ในฐานะผู้แทนสถานศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากมาตรการองค์กร ระยะที่ 1 (ประกอบด้วยส่วนราชการที่มีที่ตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนน 58 หน่วยงานที่เข้าร่วม) และได้มอบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับสถานศึกษาโดยมีคณะอาจารย์สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 66 โรงเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ

05 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: