10 August, 2016 14:09

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอาทิศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กระทรวงมหาดไทย สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย์ และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ มจพ.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

จัดงานสัปดาห์ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” “84 พรรษา มหาราชินี พระหัตถ์ที่ทรงงาน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ล้ำค่าแห่งแผ่นดินสยาม” ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ หอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นวมินทรบรมราชินีนาถ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี และหอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและพระราชกุศล เพื่อส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณที่ลูกพึงมีต่อแม่และแผ่นดินไทย ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ในครอบครัวให้เข้มแข็งมั่นคง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระราชสักการะ ประกอบด้วย การถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานการไถ่ชีวิตโคชมโขนเฉลิมพระเกียรติ รำอวยพรเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีนิทรรศการเครื่องประดับโขน นิทรรศการสาธิตช่างสิบหมู่ นิทรรศการแสตมป์เฉลิมพระเกียรติถ่ายภาพลงบนแสตมป์ส่วนตัว Mother’s love ชุด Limited Editionการเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นวมินทรบรมราชินีนาถ การเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี การตั้งปณิธานความดี ถวายเป็นพระราชกุศลและบูชาพระคุณแม่ ฝึกอบรมและสาธิตผลิตภัณฑ์และร้อยมาลัยรักแด่พระพรหมของลูกฝึกอบรม Healthy food , sweet and souvenir for beloved MOM โดย สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) สุขภาพดีตามรอยวิถีแม่ของแผ่นดิน ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ความรู้คู่สุขภาพโรคออฟฟิศซินโดรม และท่ากายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนประกวดภาพถ่ายแม่-ลูก “รอยยิ้มพิมพ์ใจ”การเดินแบบแม่-ลูกผูกพันเป็นต้น จำหน่ายต้นไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่ : มะลิ กุหลาบ แคทรียา ชม ชิม ช้อป และแชร์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในพระราชดำริสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Tags:

%d bloggers like this: