กศจ.สระบุรี สอบบรรจุครูผู้ช่วย

885697.jpg

กศจ.สระบุรี สอบบรรจุครูผู้ช่วย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.สระบุรี) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัด กศจ.สระบุรี

นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า กศจ.สระบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) และอัตราเงินเดือนขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) และหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 วิชาเอก รวมทั้งสิ้น ๕๒ อัตรา ได้แก่ ภาษาไทย ๑๓ อัตรา ภาษาอังกฤษ ๑๒ อัตรา ภาษาจีน ๒ อัตรา ภาษาญี่ปุ่น ๑ อัตรา ภาษาฝรั่งเศส ๑ อัตรา คณิตศาสตร์ ๑ อัตรา ฟิสิกส์ ๕ อัตรา เคมี ๒ อัตรา เกษตรกรรม ๑ อัตรา บรรณารักษ์ ๑ อัตรา ดนตรีสากล ๒ อัตรา นาฏศิลป์ ๒ อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ ๒ อัตรา วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑ อัตรา คหกรรม ๑ อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว ๑ อัตรา ศิลปศึกษา ๒ อัตรา สุขศึกษา ๑ อัตรา และประถมศึกษา ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ สอบข้อเขียน ภาค ก วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ภาค ข วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่ www. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

SRB1.GO.TH

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: