สพม.๖ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

886738.JPG

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.6 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ ในภาคเช้า และในภาคค่ำ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

13 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: