สพป.สิงห์บุรี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ชัยนาท จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒

889292.jpg

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ชัยนาท จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดำเนินการโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 22 โดยจัดให้มีการแข่งขันใน 3 ระดับ แบ่งเป็นระดับจังหวัด ระดับภาครอง และระดับประเทศ สำหรับรอบแรกระดับจังหวัดจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในอันที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือในระดับเด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นสำหรับการแข่งขันระดับจังหวัด ได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งได้โรงเรียนละ 1 ทีม จำนวน 3 คน ต่อหนึ่งระดับ โดยสามารถส่งได้ทั้งสองระดับ ด้านเนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ใช้ตั้งคำถามระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใช้เล่ม 19, 29,39 และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 11, 18 , 21 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เล่ม 17, 27,28, 39 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 3, 5 , 21 การแข่งขัน เป็นการแข่งขันตอบคำถามข้อเขียน จำนวน 100 ข้อ สำหรับประถมศึกษาตอนปลาย และจำนวน 150 ข้อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 โรงเรียนของแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัด เพื่อไปแข่งขันในระดับภาครองต่อไป ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ปรากฏ ดังนี้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 1. โรงเรียนวัดตุ้มหู 56 คะแนน 2. โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 47 คะแนน 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 45 คะแนน 4. โรงเรียนอินทโมลีประทาน 42 คะแนน 5. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 40 คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 90 คะแนน 2. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 88 คะแนน 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 82 คะแนน 4. โรงเรียนอินทร์บุรี 79 คะแนน 5. โรงเรียนวัดบ้านลำ 72 คะแนน

20 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: