จากวิศวกร สู่ผู้ประกอบการ by TAPI with Support of Chula Engineering

“จากวิศวกร สู่ผู้ประกอบการ”

คุณจะได้ฟังอะไรในงานสัมมนานี้

1. จะนำความรู้/ประสบการณ์สมัยเรียนมาใช้ในชีวิตการทำงานอย่างไร

2. คุณสมบัติที่ต้องการมาใช้ทำงานในองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากความรู้เชิงวิศวกรรม

3. ทักษะอื่นที่จำเป็นในการทำงานในภาคธุรกิจ

4. แรงบันดาลใจ

ลงทะเบียนได้ที่ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKT35NQA9ZH5DsNWIgy9SF4daeTzoCJkjl8yceGMwCO6b5g/viewform?c=0&w=1

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements

Tags: ,

%d bloggers like this: