ส.บ.ม.ท.จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

890560.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ส.บ.ม.ท.จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2000 กว่าคน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โอกาสนี้ ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในนามคณะผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการโรงเรียนทีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ได่แก่ ผอ. กฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม ผอ.มนูญ โพธาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ผอ. ธวัช นะติกา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ ผอ.เสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

26 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: