ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สพป.ขอนแก่น เขต ๕

892473.jpg

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 5 มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมตามโครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2559 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย กิตติภพ เหล่าไชย และนายกฤต น้ำใจดี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมเดินทางมาในการนี้ด้วย โดยมี นายบรรชิต นิตไธสง ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ

1. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ภาระงานของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู

2. เพื่อการวางแผนงานการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในศูนย์เครือข่าย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการประชุม ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู ทั้ง 15 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 178 คน+++++ :: ขอขอบคุณข่าวและภาพโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สพป.ขอนแก่น เขต 5

:: ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkn5.org และ http://www.facebook.com/prkkn5

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: