ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริต สพป.เพชรบุรี เขต 2

892847.JPG

29สค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และบุคลากรกลุ่มจิตอาสา บนสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 8 กลุ่ม ศึกษาดูงานเรื่องสำนักงานเขตสุจริต ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยมีใบงานให้คณะศึกษาดูงานบันทึกในเรื่อง..1.รูปแบบพัฒนาความเป็นเขตสุจริต 2.วิธีการ 3.กิจกรรมเสริม 4.ตัวอย่างการจัดการ 5.นำมาปรับใช้ตามประเด็น..ความโปร่งใส ความพร้อม คุณธรรม วัฒนธรรม โดยท่านวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากการรายงานผลการดำเนินงานของสพป.เพชรบุรี เขต 2 ทำให้เกิดผลต่อสำนักงานเขต คือ การบริการ ความประหยัด และตรงเวลา มีมากขึ้น และมีการเยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งแวดล้อมโด ยรร.หมุนเวียนมาจัดนิทรรศการ ..เยี่ยมชมการจำกัดขยะ ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีโครงการเตรียมพัฒนาเรียบร้อยแล้ว

สพม.6 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 7/2559

892854.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.6 ครั้งที่7/2559 ก่อนดำเนินการประชุม มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด (Green Energy) ที่ประเทศไต้หวัน ณ National Taichung Industrial High School เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัล Design and Explanation of Juncture Superior Innovation (1 Place) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ประสบอุบติเหตุเสียชีวิต จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 11,400 บาท และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติไฟไหม้บ้าน โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา เป็นเงิน 10,010 บาท และประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2559 ต่อไป เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

อาคารเรียนปฐมวัย “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี”

893244.JPG

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน จัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย “สำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี” จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก รับมอบอาคารเรียนปฐมวัย “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี” จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี นางบังอร แก่นจันทร์ นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนปฐมวัย ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

2 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: