รมช.ศธ. มอบโอวาทให้แก่คณะครูและนักเรียนในโครงการ FIFA ๑๑ for Health ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ

894094.jpg

***(5 กันยายน 2559) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) มอบโอวาทให้แก่คณะครูและนักเรียนในโครงการ FIFA 11 for Health “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัย โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก” ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพบกับนักเรียนและครูในโครงการ “FIFA 11 for Health” ขอแสดงความชื่นชมโครงการนี้ โดย FIFA ได้นำความรู้เรื่องทักษะกีฬาฟุตบอล มาเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึก ในการรักษาสุขภาพของนักเรียนในรุ่นอายุ 11 ปี ซึ่งการสนับสนุนให้นักเรียนหันมาสนใจทางด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็เป็นเป้าหมายหลักของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว

โดยโครงการ “FIFA 11 for Health” ที่ทาง FIFA ดำเนินการในประเทศอื่นๆ จะจัดทำโครงการในโรงเรียนที่อยู่ในเมืองหลวงของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการในโรงเรียนทุกภูมิภาค เพื่อที่จะสามารถขยายผลโครงการไปสู่นักเรียนทั่วทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บัดนี้ โครงการได้ดำเนินการในขั้นตอนการให้ 16 โรงเรียนนำร่องเข้ามาอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ และร่วมขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

รมช.ศธ.กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ “FIFA 11 for Health” นับเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักเรียนไทยซึ่งมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้ว จึงสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อผ่านทางกีฬาฟุตบอลได้อย่างรวดเร็ว การรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถมองข้ามไปได้เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลถึงการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตของตัวนักเรียนเองซึ่งนักเรียนที่ผ่านโครงการนี้ไปแล้วก็อยากจะให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปบอกต่อคนรอบข้าง ทั้งเพื่อน และครอบครัวเพื่อให้ทุกคนที่นักเรียนรักมีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี สร้างสังคมที่มีความสุขได้ต่อไป

ทิพวรรณ์ ข่าว

สุชาติ ภาพ

06 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: