สพป.ขอนแก่น เขต ๕ จัดงาน “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติ ภาคอีสาน

894752.jpg

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงเรียนบ้านโนนโก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการถ่ายทอดการจัดงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สู่สถานที่จัดงาน 3 จุด คือ โรงเรียนวัดหน้าเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)สตูล โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต 1 และโรงเรียนโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5การจัดงานครูตู้สัญจรในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า” การ จัดการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนของโรงเรียนต้นแบบจาก สพป. ขอนแก่น เขต 1 – 5 สพม. 25 โดยโรงเรียนบ้านโนนโก เป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผนวกเข้ากับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

นอกจากนี้ มีการประกอบพิธีรำลึกพระคุณครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ของนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปลายทางแด่ครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีนางรัชนิวรรณ หนูสะอาด หรือ ครูจิมมี่ ผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนครูต้นทางร่วมพิธีครั้งนี้และได้พบปะกับนักเรียนปลายทางและครูปลายทางอย่างเป็นกันเอง

ในการนี้นางรัตนา ศรีเหรัญ พร้อมตัวแทนครูต้นทางและคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนอีกแห่งที่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูอย่างได้ผลจนทำให้ในปีการศึกษา 2558 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น+++++

:: ขอขอบคุณภาพข่าวโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5

08 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: