ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

896187.JPG

นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 63853 อันดับ คศ.3 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2510 อายุ 49 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 16/1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130

ประวัติการศึกษา

ป.6 สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2522 โรงเรียนศรีเชียงใหม่

ม.3 สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2525 โรงเรียนพานพร้าว

ปวช. ช่างก่อสร้าง สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2528 มหาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ปวส. ช่างก่อสร้าง สำเร็จการศึกษา31 มีนาคม 2530 มหาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ป.ตรี คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา สำเร็จการศึกษา 9 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

1 กุมภาพันธ์ 2534 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

16 กรกฎาคม 2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนเดื่อวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

5 ตุลาคม 2540 อาจารย์ 1 โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

19 มีนาคม 2553 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข่ง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

1 มิถุนายน 2554 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

26 พฤศจิกายน 2555 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

22 ตุลาคม 2558 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ผลงานดีเด่น

รางวัลโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา 2554

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การจัดทำโครงการดูแลห่วงใยเอดส์ในสำนักงาน ประจำปี 2557

รางวัลผู้บริหารยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2558

ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2559

รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559”

รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) ปี 2559

รับรางวัลโรงเรียน อย. น้อย ระดับ ดีเยี่ยม ประจำปี 2558

14 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: