ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

896977.JPG

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เขต ๒ และรอง ผอ.สพม. เขต ๒๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส เป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบ ***จังหวัดนครพนม โดยศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ทำการเปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๗ อัตรา จาก ๙ วิชาเอก โดยมีผู้สมัครและมีสิทธิเข้าสอบ จำนวน ๑,๔๒๘ คน โดยจะดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์มิตรภาพนครพนม – ฮานอย ***ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จึงได้ประชุมวางมาตรการเข้มให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ในขณะเดียวกันก็ได้วางมาตรการ สอดส่อง ป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน หากมีเบาะแส ข่าวสาร แจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๕๑-๒๑๐๖, หรือโทรสาร ๐-๔๒๕๑-๑๕๖๖ หรือ e-mail : nkp1person@gmail.com

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

16 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: