การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ ๒)

897310.jpg

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1ปี พ.ศ. 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ 2) ในการนี้ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.33 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์เขต 2 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายทบทวน ชำนาญค้า นิติกรชำนาญการพิเศษ สพฐ. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสนามสอบอย่างพร้อมเพรียง การสอบในวันนี้เป็นการสอบรายวีชาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวีชาเอก และผลการดำเนินการสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

18 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: