สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนควบรวม

898692.JPG

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนแม่เหล็ก(โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านวังสิม(โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน ๓๗ คน) โรงเรียนบ้านวังโพธิ์(โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน ๓๒ คน) โรงเรียนบ้านหนอมหมากแก้ว(โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน ๓๑ คน) ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก ๓ โรงเรียนนี้จะต้องควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของโรงเรียนแม่เหล็กที่จะควบรวมโรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ตามนโยบายกระทรวงศึกษา ในการนี้โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมมาก เช่นได้รับงบประมาณเพื่อสร้างห้องไอซีที บ้านพักครู และห้องส้วม เพื่อรองรับนักเรียน ๓ โรงเรียนที่จะย้ายเข้ามารวม และนักเรียนที่เข้าสู่โรงเรียนแม่เหล็ก นักเรียนจะได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น และนักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก<<<

22 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: